Upprop För Insamlingsstiftelsen God Banketik

- FÖR ETT SAMHÄLLE SOM GYNNAR ALLA.

Undertecknade har tagit initiativ till att bilda Stiftelsen God Banketik för att frĂ€mja ”den goda banken” som katalysator för genuint hĂ„llbar utveckling baserad pĂ„ levande lokala ekonomier, dĂ€r medborgarna Ă€r fullt delaktiga i förverkligandet av det gemensamma bĂ€sta. Utformningen av bankvĂ€sendet Ă€r avgörande för hur vĂ„r civilisation utvecklas. Dess inflytande gör sig gĂ€llande inom alla viktiga samhĂ€llsfrĂ„gor och alla sektorer, i samtliga vĂ€rldens lĂ€nder. Verklig utveckling av samhĂ€llet krĂ€ver dĂ€rför Ă€ven utveckling av banksystemet, nĂ„got stiftelsen vill stimulera.

RÅDANDE VERKLIGHET: ETT OHÅLLBART BANKSYSTEM
Sedan industriĂ„lderns början har samhĂ€llets pengar till stor del skapats ”ur tomma intet” av de privata bankerna i form av krediter som Ă„terbetalats med rĂ€nta. Vinstdelen av rĂ€ntan har ackumulerats hos bankĂ€garna och dĂ€rmed försvunnit ur samhĂ€llets ekonomiska kretslopp. Detta har gett upphov till en bristekonomi dĂ€r samhĂ€llets skuld till bankerna stĂ€ndigt vĂ€xer snabbare Ă€n penningmĂ€ngden: År 2004 var det svenska samhĂ€llets samlade skuld till bankerna 4000 miljarder kr medan den samlade penningmĂ€ngden var 1000 miljarder kr (M3), och klyftan mellan skuld och tillgĂ„ng fortsĂ€tter att öka. Det Ă€r ett banksystem som genererar en ohĂ„llbar utveckling.

EFFEKTER: ORÄTTVISOR, OHÄLSA, KONFLIKTER, MILJÖFÖRSTÖRING

En effekt av skuldekonomin Àr att pengar stÀndigt omfördelas frÄn mÀnniskor med knappa ekonomiska resurser till en liten grupp redan vÀlbestÀllda individer, samt frÄn lokalsamhÀllen till centraliserade, globala företag. Alltmer makt koncentreras till ett fÄtal hÀnder. Kapitalism ersÀtts av feodalism. Bristekonomin skapar ett ohÄllbart samhÀlle ur alla aspekter: Kronisk stress i sÄvÀl samhÀllskropp som individer, social instabilitet, ohÀlsa, orÀttvisor, konflikter, överkonsumtion, miljöförstöring samt en urholkad demokrati. Inga politiska försök att förbÀttra mÀnniskors situation kan bli helt framgÄngsrika sÄ lÀnge detta grundproblem kvarstÄr.

SLUTSATS: NYA TIDER KRÄVER NYA BANKER
Privatbankernas kreditverksamhet, i kombination med billig energi, var viktiga förutsĂ€ttningar för industriĂ„lderns snabba framvĂ€xt. SamhĂ€llets Ă„terbetalning av lĂ„n och rĂ€ntor krĂ€vde – och krĂ€ver – en stĂ€ndigt snabbare expansion och högre tillvĂ€xt vilket gav mĂ€nskligheten en era av teknologiska framsteg utan motsvarighet. Efter Ă„rhundraden av expansion Ă€r det dock dags att inse att samhĂ€llet aldrig kommer att hinna ifatt sin skuld till privatbankerna och att ett fortsatt springande i det kollektiva ekorrhjulet kan fĂ„ ödesdigra konsekvenser för hela vĂ„r moderna civilisation – sĂ€rskilt i dessa tider dĂ„ en minskad oljetillgĂ„ng inte lĂ€ngre kan stödja samma expansiva utveckling.

MÖJLIGHET: BANKER SOM TJÄNAR SAMHÄLLET SNARARE ÄN BANKÄGARNA
Det Ă€r dags att uppgradera banksystemet sĂ„ att det passar in i nutidens förstĂ„else för naturlagarna. Det behövs konkurrenskraftiga alternativ till dagens banker, alternativ som inte styrs av vinstmaximering till de privata Ă€garna. Marknadsekonomin fĂ„r inte lĂ€ngre undermineras av att individer, företag och organisationer fĂ„r allt snĂ€vare marginaler pga att de tvingas bidra till bankernas vinster, nĂ€r bankerna istĂ€llet skulle tjĂ€na marknadens aktörer. Bankerna ska stödja ett produktivt och hĂ„llbart samhĂ€lle istĂ€llet för att sĂ€tta den egna vinsten i första rummet. Det Ă€r dags att gĂ„ frĂ„n dagens kasinoekonomi till kretsloppsekonomi eller ekologisk ekonomi – frĂ„n fantomekonomi till verklig ekonomi.

EFFEKTER: ETT PRODUKTIV, RÄTTVIST, FREDLIGT OCH HÅLLBART SAMHÄLLE
Stiftelsen frÀmjar bankverksamhet som verkar inom ramen för planetens ekologiska grÀnser, och som dÀrmed bidrar till att bygga ett produktivt, hÄllbart, rÀttvist och fredligt samhÀlle. En god banketik innebÀr bl a utlÄning till samhÀllsnyttig, icke spekulativ verksamhet, samt att vinsten Äterförs till samhÀllsfrÀmjande, icke vinststyrda verksamheter, bÄde lokalt och globalt. DÀr ingÄr Àven kvalitéer som transparens och medborgerligt inflytande i beslut som rör den egna verkligheten.
En god bank stÀrker lokala samhÀllen och ekonomier samt bidrar till att sprida ekonomisk vÀlfÀrd till alla. Detta skapar balans i ekonomiska flöden med multipla positiva effekter pÄ ett flertal omrÄden. Banker utan privata vinstintressen kan drivas av staten eller av enskilda aktörer.

VISION: EN HÅLLBAR VÄRLD SOM FUNGERAR FÖR ALLA
God banketik innebÀr bankverksamhet driven av tydliga visioner, avsikter, principer och vÀrden inriktade pÄ att tjÀna samhÀllsgemenskapen och dess mÄngfald av intressen. Den övergripande visionen Àr en hÄllbar vÀrld som fungerar för alla, vilket bl a innebÀr:

 • En vĂ€rld dĂ€r grundlĂ€ggande mĂ€nskliga rĂ€ttigheter tillgodoses bĂ„de för nuvarande generationer och ”sju generationer framĂ„t”.
 • En vĂ€rld dĂ€r ”naturens rĂ€ttigheter” respekteras (se www.celdf.org) och naturresurserna brukas ansvarsfullt, rĂ€ttvist och hĂ„llbart.
 • En vĂ€rld dĂ€r gemenskap och samarbete bildar grunden för ett fungerande samhĂ€lle prĂ€glat av ömsesidig omtanke, med uppskattning av den mĂ€nskliga mĂ„ngfalden.
 • En vĂ€rld med levande demokrati dĂ€r alla deltar som ”medskapare” av utvecklingen och pĂ„verkar beslut som rör den egna verkligheten, med fokus pĂ„ allas bĂ€sta.
 • En vĂ€rld dĂ€r globala företag genom ett lĂ„ngsiktigt och ansvarsfullt agerande, reglerat med tydlig lagstiftning, stödjer en hĂ„llbar utveckling.
 • En vĂ€rld dĂ€r folk och lĂ€nder lever i fred, rĂ€ttvisa och tillit, med möjligheter för alla att leva hĂ€lsosamma och produktiva liv i harmoni med naturen.

Med utgÄngspunkt i denna vision frÀmjar stiftelsen bankverksamheter som stödjer en blomstrande och hÄllbar framtid för sina kunder, sina lokalsamhÀllen och vÀrlden som helhet.

VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR GOD BANKETIK
Banker med god banketik vÀgleds av principer med inriktning pÄ att tjÀna mÀnskligheten.
Bland dessa ledstjÀrnor kan nÀmnas:

 • KĂ€rlek, medkĂ€nsla och omtanke. En god bank talar till hjĂ€rtat och bemöter varje mĂ€nniska som vĂ€rdefull genom sin existens snarare Ă€n genom ekonomisk köpkraft.
 • Gemenskap, tillhörighet och samarbete. En god bank upplyser och medvetandegör om ömsesidig nytta som en grundlĂ€ggande drivkraft i samhĂ€llsutvecklingen.
 • Demokrati och delaktighet. En god bank frĂ€mjar ansvarsfullt medborgarskap och ger kunden inflytande i policies/inriktning angĂ„ende t ex utlĂ„ning och vinstfördelning.
 • Åtagande för transformation – att ”göra skillnad”. En god bank Ă€r inriktad pĂ„ att vara katalysator för blomstrande lokalsamhĂ€llen som sprider vĂ€lfĂ€rd till alla.
 • Empowerment – hjĂ€lp till sjĂ€lvhjĂ€lp. En god bank skapar möjligheter för sina kunder, lokalsamhĂ€llen och övriga vĂ€rlden att av egen kraft förĂ€ndra sina verkligheter.
 • Vinna-vinna-attityd. En god bank genererar utveckling dĂ€r individuella vinster och samhĂ€llsvinster stĂ€rker varandra, dĂ€r ökat givande resulterar i ökad personlig vinning.
 • Professionalism och konkurrenskraft. En god bank driver affĂ€rsverksamheten professionellt och strategiskt för konkurrenskraftig expansion genom stĂ€ndigt lĂ€rande.
 • HĂ„llbarhet ur alla aspekter. En god bank agerar med integritet och samhĂ€llsansvar – ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt. All tillvĂ€xt sker i harmoni med naturen.

STÖD INSAMLINGSSTIFTELSEN GOD BANKETIK!
Insamlade medel (bidrag) kommer att anvÀndas till att utbilda och medvetandegöra allmÀnheten enligt dessa riktlinjer, frÀmja etablering och spridning av bankverksamheter byggda pÄ nÀmnda kvalitéer och principer samt samverka med andra aktörer i samma anda.

Stockholm 091203

Sam Cooley Niklas Högberg Johan Sandwall