The Economics of Peace, Justice and Sustainability

Med Thomas H. Greco. Jr. från Arizona
Se i Göteborg 25/6 och Stockholm 1/7

“Civilization is going through an exciting and necessary metamorphic change from destructive competition, growth, and consumption, toward a regenerative, steady-state, more mature mode of living. The key to the successful completion of that metamorphosis is the transcendence of outmoded mechanisms of money, banking, and finance and the emergence of true economic democracy”

bigg
Så säger Thomas Greco
som vill stärka människor och samhällen i att skapa ett ekonomiskt system anpassat till naturens lagar, snarare än motsatsen som råder idag. För att beskriva det nya samhälle som kan byggas använder han fjärilen som liknelse: The Butterfly Society

Greco är författare till ett flertal böcker i ämnet, den senaste heter ”The End of Money and the Future of Civilization” (2009). Han är en efterfrågad föredrags-hållare runt om i världen p.g.a. sitt långa engagemang och sina djupa kunskaper. I sitt hemland är han en efterfrågad resurs för både akademiker och aktivister. I början av juni medverkar han i den internationella konferensen ”Conference on Complementary Currency Systems” i Haag. Där ger han en presentation kallad Reinventing Money: How Complementary Currencies and Mutual Credit Clearing Can Create a Sustainable, Regenerative Economy.

Föredraget hålls på Am. Engelska, vi översätter nyckelord och även frågor, vid behov!

greco02

Föreläsningen i Göteborg:

Plats: Johanneskyrkan i Göteborg, den 25 juni 2013 kl. 18.30.

Entré med café och Orust duo som spelar Världs-musikens pärlor!
Helga Hussels (f.d. stäm­ledare i Göteborgs symfoniker) violin, och Barbro Fridén, dragspel.

Entré inklusive fika 50 kr.

WordPadDocx Flyer för Göteborgseventet

Föreläsningen i Stockholm:
Making Peace With Nature – The Economics of Peace, Justice and Sustainability.

beoksfb

Plats: Fransiscussalen, Katarina församling, Högbergsgatan 15A.
Den 1 juli kl 18-20:30 ca (föreläsning, paus och dialog).

Entréavgift är valfri donation.

pdf Flyer för Stockholmseventet

 

Varmt välkomna!

Live streaming via Bambuser:

http://www.bambuser.com/channel/godbanketik