God Banketiks Styrelse

Niklas Högberg, med en fil.kand. i vuxenlärande och organisatoriskt lärande, är coach, skribent och folkbildare med inriktning på att skapa möjligheter till delaktighet i utvecklings- och förändringsprocesser. Han har bl a en bakgrund inom internationell utveckling, organisations- och ledarskapsutveckling samt hållbar utveckling som vägledare för både individer och företag. Inom samtliga arbetsfält har han efterhand identifierat det rådande bank- och penningsystemet som ett avgörande hinder för en hållbar, rättvis och meningsfull samhällsutveckling. Det ledde till ett engagemang för ekonomisk reform, som medarrangör av seminarier och bildandet av stiftelsen God Banketik. Han är även medgrundare av Medskaparinitiativet, en del av Pachamama Alliance som bl a driver ”Naturens rättigheter.”

Sam Cooley har jobbat inom mjukvaruutveckling och konsulttjänster i mer än 15 år.  Han tror på mångfald som en nyckel till resiliens och styrka i organisationer, samhället och vår miljö.  Sam är en tillfällig seriell entreprenör som bedriver kommersiella, ideella och ”impact” satsningar.  Genom att använda sin förmåga att kreativt förutse och driva förändring, tillämpar han gärna sina kunskaper i analys, lösningsdesign, affärsutveckling och ledning.  Sam är grundare och VD för Cooley Associates, President för The American Club of Sweden, och arbetar som styrelse eller rådgivande styrelseledamot för Common Good Finance/rCredits, Stiftelsen God Banketik och AddGender bland andra.

Johan Sandwall. Innan han fyllde 21 år var han klar med både en fil kand och en pol mag. Därefter avdelningsdirektör, teknikchef, datakonsult, managementkonsult, samt medförfattare till böckerna Ekologisk ekonomi  – för ett samhälle i balans och Pengar – ett miljö- och demokratiproblem. Johan Sandwall har skrivit en mängd artiklar om ekonomi. Han jobbade 17 år i nuvarande Swedbank innan han tröttnade på/ hade råd att lämna storbanksvärlden. F.n är han styrelsemedlem i den räntefria JAK-banken samtidigt som han är aktiv i omställningsrörelsen samt bedriver hobbyodling.

 

Marianne Påsse. Lärare och föreläsare, universitetsstudier inom Humanekologi, Socialantropologi, U-landskunskap och Internationella relationer. Med breda kunskaper inom kultur-omvärlds-rättvisefrågor privatforskar hon i ämnet ”ekonomi utanför strömfåran”. 1989 kom hon i kontakt med Margrit Kennedy, professor i ekologisk stadsplanering i Tyskland, och hennes bok ”Interest and Inflation Free Money” – en väckarklocka på sin tid. Hon översatte den till svenska och blev flitigt anlitad under flera år med internationella seminarier, föredrag , studiecirklar och diskussioner i ämnet. Boken heter ”Ekonomi utan ränta och inflation” (Korpens förlag 1990).  Idag föreläser Marianne kring ämnet pengar och sprider kunskap om alternativa ekonomiska system.

Patrik Kling, grundare av nätverket EkonomiskReform.se. Är säljare, webmaster, programmerare och social entreprenör. Översatte under 2010 Bill Stills dokumentär The Secret of OZ (Se på YouTube). Efter gymnasiet började han handla med aktier och lärde sig hur börsen fungerade. Utifrån detta kunde han förstå att det måste finnas ett bättre sätt för pengar att fungera på än att man spekulerar i företags och länders värde. Patrik lärde sig att majoriteten av alla pengar skapas ur skuld och att värdet på pengar idag hamnar före värdet på naturen och människan. Detta såg han som ett hinder för mänsklighetens utveckling och som bidragande orsak till större delen av all misär och fattigdom.