The More Beautiful World Our Hearts Know is Possible

Välkommen till en föreläsning med Charles Eisenstein, som gästade Sverige förra året med föreläsningen ”Vi är här för att ge”!

TID: FREDAGEN DEN 17 MAJ 2013, KL 18

PLATS: AULA MAGNA, FRESCATIVÄGEN 6, UNIVERSITETET

KOSTNAD: Donation på plats – vi skapar detta tillsammans – kom ihåg kontanter!

ANMÄLAN: Via Facebook: http://www.facebook.com/events/354850364620170/?ref=ts&fref=ts.
I andra hand till kontakt@godbanketik.se.

OBS – Se även om en workshop med Charles Eisenstein den 18 maj, längre ned på denna sida!

Tiden är inne att leva en ny berättelse, att ta steget från separation till samhörighet och medskapa en värld i skönhet byggd på en inkluderande ekonomi, generositet och kärlek. Men hur kan vi känna tillit till att en tillräcklig förändring är möjlig? Inför världens stora kriser är det lätt att känna frustration, cynism eller förtvivlan. Dessa känslor är inte hinder att ta sig förbi – de bjuder in oss till en djupare nivå av engagemang. När vi inser att våra grusade förhoppningar och förrådda idealism innebär en verklig möjlighet, då kan vi nå bortom dessa känslor till hopp och förtröstan som gör oss långt mer effektiva i arbetet för förändring.

Kan vi tänka oss en framtid med

Våra vardagliga handlingar banar väg för ett samhälle och en ekonomi byggd på samhörighet snarare än separation.
Vi förstår innebörden av kärlek som en känsla av gemenskap där mer för dig också är mer för mig.
Vi skapar mening genom att skapa tillsammans, snarare än att konsumera tillsammans.
Vi kan leva i enlighet med den sanning som alltid har funnits i våra hjärtan: att vi är här för att ge.

Arrangörer: YIP – the International Youth Initiative Programme, Sustainable Life Festival, Omställning Sverige, HUB Stockholm, Steg 3, PUSH, ABF, Stiftelsen God Banketik, Medskaparinitiativet, Symbios, TGIM – Thank God It’s Monday.
Vi tackar COOP som sponsrar med ekologisk frukt.

 

WORKSHOP 18 maj kl 13-16
Dagen efter föreläsningen håller Charles en workshop på the HUB Stockholm. Workshopen är också
donationsbaserad och intäkterna går till YIP. OSA senast 13 maj här:

http://yip.se/events/workshop-charles-eisenstein/

Ladda hem flyer att sprida: Inbjudan – Den vackrare värld våra hjärtan vet är möjlig

Se video med Charles som handlar om Sacred Economics: