Penningsystem

Några exempel på nya penningsystem

23 januari, 2012
ithacahours

Denna artikel beskriver sex stycken fungerade alternativa penningsystem som bevisats vara stabilare än vårt allmänna ekonomiska system.

Publicerad i Penningsystem