Intervjuer

Det Goda Samtalet Om Ekonomi

31 maj, 2012
jssamtal

Johan Sandwall, styrelseledamot i God Banketik samt f.d. bankdirektör berättar om bristerna i dagens ekonomiska system och vad man kan göra.

Publicerad i Intervjuer