Välkommen Till Stiftelsen God Banketik

Vårt mål är att främja ett bank- och penningsystem som stöder en hållbar, rättvis och meningsfull mänsklig närvaro på planeten. Det är hög tid att bankerna återgår till sitt ursprungliga syfte: Att tjäna hela samhället, snarare än ett fåtal aktieägare. Vi lyfter fram de goda exemplen och mångfalden av lösningar som bygger på gemensamma principer om att pengar ska skapas för det allmänna bästa snarare än för privat vinst. Detta är nyckeln till att vända på dagens ohållbara utveckling och skapa blomstrande lokala ekonomier och demokratier, med ansvar för kommande generationer.

I menyn till höger finns mer information om stiftelsen.

Här nedanför visas de senaste artiklarna:

The Economics of Peace, Justice and Sustainability
2 juni, 2013

tgreco

Föreläsning med Thomas Greco som beskriver den ekonomiska förändring vi lever inom.
1/7 Stockholm Live Streaming

Läs Mer »

The More Beautiful World Our Hearts Know is Possible
23 april, 2013

CharlesEisensteinSmall

Välkommen till en föreläsning med Charles Eisenstein, som gästade Sverige förra året med föreläsningen ”Vi är här för att ge”!

Läs Mer »

Det Goda Samtalet Om Ekonomi
31 maj, 2012

jssamtal

Johan Sandwall, styrelseledamot i God Banketik samt f.d. bankdirektör berättar om bristerna i dagens ekonomiska system och vad man kan göra.

Läs Mer »

Några exempel på nya penningsystem
23 januari, 2012

ithacahours

Denna artikel beskriver sex stycken fungerade alternativa penningsystem som bevisats vara stabilare än vårt allmänna ekonomiska system.

Läs Mer »